موبایل سال(طبقه اول)

**فروشگاه موبایل سال در طبقه اول صبامال واقع شده است و ارائه کننده انواع تلفن همراه و لوازم جانبی می باشد**

فهرست