شهر بازی صبامال در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 4 بعد از ظهر الی 11 شب و روزهای پنج شنبه از ساعت 11 صبح لغایت 11 شب در خدمت خانواده ها می باشد.

شهربازی

تفریحی
طبقه سوم
تلفن :65829548